PERSONAS DATU APSTRĀDE 

Interneta veikala EGGVEIKALS.LV atbildīgais personas datu apstrādātājs ir Big Green Egg Eesti OÜ (reģistra kods 14763233), kas atrodas Maasiku, Adras ciems, Harku pagasts, Harju, tālrunis +372 501 7303 un e-pasts info@biggreenegg.ee. Maksājumu veikšanai nepieciešamos personas datus interneta veikals pārsūta pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI 

- vārds;

- tālruņa numurs un e-pasta adrese;

- preces piegādes adrese;

- bankas konta numurs;

- preču un pakalpojumu izmaksas un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);

- klientu atbalsta informācija.

KĀDAM MĒRĶIM PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI 

Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu pārvaldībai un preces piegādei. 

Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai apkopotu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu un analizētu klienta vēlmes. 

Bankas konta numurs tiek izmantots, lai atgrieztu maksājumus klientam. 

Personas dati, piemēram, e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai risinātu ar preču un pakalpojumu sniegšanu (klientu atbalstu) saistītus jautājumus. 

Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai nodrošinātu interneta veikala kā informatīvās kopienas pakalpojuma darbību un apkopotu mājaslapas lietošanas statistiku. 

TIESISKAIS PAMATS 

Personas datu apstrāde notiek ar mērķi pildīt ar klientu noslēgto līgumu. 

Personas datu apstrāde tiek veikta juridisku pienākumu izpildei (piemēram, grāmatvedībai un patērētāju strīdu risināšanai). 

Saņēmēji, kuriem tiek pārsūtīti personas dati. 

Personas dati tiek nodoti interneta veikalu klientu atbalsta dienestam, lai pārvaldītu pirkumus un pirkumu vēsturi un risinātu klientu problēmas. 

Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek pārsūtīta klienta izvēlētajam piegādes pakalpojumu sniedzējam. Gadījumā, ja preces tiek piegādātas ar kurjeru, papildus kontaktinformācijai tiks norādīta arī klienta adrese. 

Ja interneta veikala grāmatvedību īsteno pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati, lai veiktu grāmatvedību, tiek nodoti pakalpojuma sniedzējam. 

Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu saglabāšanas nodrošināšanai. 

DROŠĪBA UN PIEKĻUVE DATIEM 

Personas dati tiek glabāti zone.ee serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir atzinusi par atbilstošu, un ASV uzņēmumiem, kas atbilst datu aizsardzības vairoga (Privacy Shield) noteikumiem. 

Pieeja personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu. 

Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas. 

Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, kurjera pakalpojumu sniedzējam un datu saglabāšanai) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus personas datu apstrādei. 

IEPAZĪŠANĀS AR PERSONAS DATIEM UN TO LABOŠANA 

Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts neielogojoties lietotāja kontā, personas datiem var piekļūt ar klientu atbalsta dienesta starpniecību. 

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA 

Ja personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz klienta sniegto piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, nosūtot klientu atbalsta dienestam ziņojumu e-pastā. 

GLABĀŠANA 

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, ja vien tos nav nepieciešams saglabāt grāmatvedības nolūkos vai patērētāju strīdu risināšanai. 

Ja pirkums interneta veikalā ir veikts neielogojoties klienta kontā, tad pirkumu vēsture tiks glabāta trīs gadus. 

Ja tiek risināti strīdi, kas saistīti ar maksājumiem vai patērētāju strīdu risināšanu, personas dati tiek glabāti līdz prasības izpildei vai noilguma termiņa beigām. 

Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiek glabāti septiņus gadus. 

DZĒŠANA 

Lai dzēstu personas datus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu tiek atbildēts ne vēlāk kā mēneša laikā un tiek norādīts datu dzēšanas termiņš. 

NODOŠANA 

Uz e-pastā nosūtīto pieprasījumu par personas datu nodošanu atbilde tiks sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests identificēs un informēs jūs par personas datiem, kas ir nododami citām personām. 

TIEŠĀ MĀRKETINGA PAZIŅOJUMI 

E-pasta adrese un tālruņa numurs tiks izmantots tiešā mārketinga paziņojumu nosūtīšanai, ja klients būs devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, tad jāuzklikšķina uz atbilstošās saites e-pasta noslēgumā vai jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu. 

Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu sākotnējo un turpmāko apstrādi, tai skaitā profilēšanu saistībā ar tiešo mārketingu, par to informējot klientu atbalsta dienestu ar e-pasta starpniecību.

STRĪDU RISINĀŠANA 

Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta dienesta starpniecību (info@biggreenegg.ee). Uzraudzības iestāde ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (info@aki.ee).